فروشگاه اینترنتی هرمز کالاhttp://hormozkala.comفروشگاه اینترنتی هرمز کالاfaفروشگاه اینترنتی هرمز کالاhttp://hormozkala.com/Administrator/Files/Design/Logo.pnghttp://hormozkala.com162130فروشگاه اینترنتی هرمز کالاCopyright 2002-2003 Dan BrightRSSviaXmlTextWriter v1.0 هلو تولیدی کد(31) http://hormozkala.com/index.aspx?Product=هلو تولیدی کد(31) <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaholoo-8-smart-800-1 (1).jpg' height='100' width='100' /><p><ul> <li>عملیات انبار</li> <li>عملیات خرید و فروش</li> <li>گردش چک و بانک</li> <li>عملیات مالی به صورت اتوماتیک و غیزاتوماتیک</li> <li>درج فاکتور رسمی و غیررسمی</li> <li><span style="color: #0000ff;">برای اطلاعات بیشتر بر روی محصول کلیک کنید.</span></li> </ul></p><hr/> Sunday, October 18, 2020 هلو شرکتی کد(23) http://hormozkala.com/index.aspx?Product=هلو شرکتی کد(23) <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaholoo-8-smart-800-1 (1).jpg' height='100' width='100' /><p><ul> <li>امکان نمایش سود هر کالا</li> <li>امکان نمایش سود هر فاکتور</li> <li>امکان نمایش سود هر طرف حساب</li> <li>تیپ قیمت</li> <li>دسته بندی مشتری ها</li> <li><span style="color: #0000ff;">برای اطلاعات بیشتر بر روی محصول کلیک کنید.</span></li> </ul></p><hr/> Sunday, October 18, 2020 حسابداری انبار جامع کد (71054) http://hormozkala.com/index.aspx?Product=حسابداری-انبار-جامع-کد-(71054) <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaجامع تک کاربره.jpg' height='100' width='100' /><p><p>در موسسات و شرکت های مختلف، کنترل گردش وجوه در زمان حال و آینده از اهمیت ویژه ای برخوردار است. سیستم نرم افزاری حسابداری اسپاد امکان تحلیل و آنالیز اطلاعات مالی را برای کاربران و حسابداران برآورده ساخته است. این نرم افزار دارای قابلیت هایی چون تراز آزمایشی10 ستونی است که برای اولین بار در ایران در قالب یک سیستم حسابداری ارائه گردیده است.</p></p><hr/> Tuesday, June 14, 2016 بازرگانی اسپاد جامع(72004) http://hormozkala.com/index.aspx?Product=بازرگانی اسپاد جامع(72004) <img src='./Administrator/files/ProductPic/aجامع شبکه.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="jobs_text1"> <p style="text-align: justify;">سیستم یکپارچه بازرگانی اسپاد قابلیت راه اندازی و به هم پیوستگی ماژول های زیر را دارا می باشد:</p> <ul> <li style="text-align: justify;">بازرگانی</li> <li style="text-align: justify;">حسابداری</li> <li style="text-align: justify;">خزانه داری</li> <li style="text-align: justify;">حسابداری انبار</li> <li style="text-align: justify;">اموال</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;">صدور اسناد حسابداری اتوماتیک توسط زیر سیستم های حسابداری انبار، خزانه داری، بازرگانی و تولید اسناد حسابداری بطور تکی یا بصورت دسته ای</li> <li style="text-align: justify;">امکان تغییر عامل گذاری برای تولید اسناد حسابداری به دلخواه</li> </ul> </div></p><hr/> Tuesday, June 14, 2016 موس پد دیزنی http://hormozkala.com/index.aspx?Product=موس-پد-دیزنی <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaپد موس.jpg' height='100' width='100' /><p><p>موس پد دیزنی</p></p><hr/> Saturday, June 25, 2016 هلو تولیدی(32) http://hormozkala.com/index.aspx?Product=هلو تولیدی(32) <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaholoo-8-smart-800-1 (1).jpg' height='100' width='100' /><p><ul> <li>عملیات چندانباره</li> <li>ثبت چک های امانی</li> <li>عملکرد و کنترل واسطه ها</li> <li>سطح دسترسی برای کاربران</li> <li>امکان نمایش معین اشخاص با ریزکالاها</li> <li><span style="color: #0000ff;">برای اطلاعات بیشتر بر روی محصول کلیک کنید.</span></li> </ul></p><hr/> Sunday, October 18, 2020 هلو شرکتی کد (25) http://hormozkala.com/index.aspx?Product=هلو-شرکتی-کد-(25) <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaholoo-8-smart-800-1 (1).jpg' height='100' width='100' /><p><ul> <li>قابلیت کاربری تحت شبکه (2 کاربر به طور همزمان)</li> <li>شایان ذکر است هیچ یک از کیت های عمومی نرم افزار هلو قابل افزودن به این نسخه نمی باشد و تنها می توان پکیج های ویژه مشاغل را با پرداخت هزینه به این نسخه اضافه نمود.</li> </ul></p><hr/> Sunday, October 18, 2020 بازرگانی اسپاد پایه(72001) http://hormozkala.com/index.aspx?Product=بازرگانی-اسپاد-پایه(72001) <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaپایه شبکه.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="jobs_text1"> <p>سیستم یکپارچه بازرگانی اسپاد قابلیت راه اندازی و به هم پیوستگی ماژول های زیر را دارا می باشد:</p> <ul> <li>بازرگانی</li> <li>حسابداری</li> <li>خزانه داری</li> <li>حسابداری انبار</li> <li>اموال</li> </ul> <ul> <li>صدور اسناد حسابداری اتوماتیک توسط زیر سیستم های حسابداری انبار، خزانه داری، بازرگانی و تولید اسناد حسابداری بطور تکی یا بصورت دسته ای</li> <li>امکان تغییر عامل گذاری برای تولید اسناد حسابداری به دلخواه</li> </ul> </div></p><hr/> Tuesday, June 14, 2016 حسابداری انبار پایه کد (72051) http://hormozkala.com/index.aspx?Product=حسابداری انبار پایه کد (72051) <img src='./Administrator/files/ProductPic/aپایه=.jpg' height='100' width='100' /><p><p>در موسسات و شرکت های مختلف، کنترل گردش وجوه در زمان حال و آینده از اهمیت ویژه ای برخوردار است. سیستم نرم افزاری حسابداری اسپاد امکان تحلیل و آنالیز اطلاعات مالی را برای کاربران و حسابداران برآورده ساخته است. این نرم افزار دارای قابلیت هایی چون تراز آزمایشی10 ستونی است که برای اولین بار در ایران در قالب یک سیستم حسابداری ارائه گردیده است.</p></p><hr/> Tuesday, June 14, 2016 هلو فروشگاهی کد 10 http://hormozkala.com/index.aspx?Product=هلو-فروشگاهی-کد-10 <img src='./Administrator/files/ProductPic/holoo-8-smart-800-1.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="pricing-column"> <div class="descripition"> <ul> <li>تعریف کالا در دو سطح</li> <li>تعریف اشخاص</li> <li>تعریف حساب های بانکی</li> <li>تعریف چک های دریافتی و پرداختی</li> <li>صدور فاکتور خرید و فروش و مرجوعی ها</li> <li>امکان استفاده از دستگاه بارکدخوان</li> <li>هلو فروشگاهی کد 10 برای اصناف که قصد هزینه پایین را دارند بسیار مناسب است</li> </ul> </div> </div> <div class="pricing-column"> <div class="descripition"> <ul> <li>امکان تهیه پرینت فاکتور به صورت فیش پرینت</li> <li>ثبت سند اتوماتیک برای فاکتورها</li> <li>ثبت هزینه و درآمد</li> <li>ثبت عملیات به صورت نقد، چک، کارت خوان، نسیه</li> <li>انواع گزارشات اشخاص</li> <li>انواع گزارشات انبار(کاردکس کالا به صورت تعدادی)</li> </ul> </div> </div> <div class="pricing-column"> <div class="descripition"> <ul> <li>انواع گزارشات چک ها</li> <li>انواع گزارشات بانک ها</li> <li>امکان گزارشگیری از فاکتورها به صورت ستونی</li> <li>امکان گزارشگیری از اسناد</li> <li>امکان گزارشگیری از دفتر روزنامه</li> <li>گزارش صورت سود و زیان</li> </ul> </div> </div> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Saturday, October 10, 2020 بازرگانی اسپاد پایه 73001 http://hormozkala.com/index.aspx?Product=بازرگانی-اسپاد-پایه-73001 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aپایه(تک کاربره.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="jobs_text1"> <p>سیستم یکپارچه بازرگانی اسپاد قابلیت راه اندازی و به هم پیوستگی ماژول های زیر را دارا می باشد:</p> <ul> <li>بازرگانی</li> <li>حسابداری</li> <li>خزانه داری</li> <li>حسابداری انبار</li> <li>اموال</li> </ul> <ul> <li>صدور اسناد حسابداری اتوماتیک توسط زیر سیستم های حسابداری انبار، خزانه داری، بازرگانی و تولید اسناد حسابداری بطور تکی یا بصورت دسته ای</li> <li>امکان تغییر عامل گذاری برای تولید اسناد حسابداری به دلخواه</li> </ul> </div></p><hr/> Saturday, October 3, 2020 درایو DVD اینترنال ال جی http://hormozkala.com/index.aspx?Product=درایو-DVD-اینترنال-ال-جی <img src='./Administrator/files/ProductPic/INT.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, November 23, 2020 کیبورد آی پد مینی http://hormozkala.com/index.aspx?Product=کیبورد-آی-پد-مینی <img src='./Administrator/files/ProductPic/iiii.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, July 30, 2017 کابل کیس 1.8 http://hormozkala.com/index.aspx?Product=کابل-کیس-8-1 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aکابل برق3.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, July 30, 2017 کیف پی اس ویتا http://hormozkala.com/index.aspx?Product=کیف-پی-اس-ویتا <img src='./Administrator/files/ProductPic/کیف psvita.jpg' height='100' width='100' /><p><p>کیف پی اس ویتا</p></p><hr/> Wednesday, July 13, 2016 کیف دوربین بزرگ http://hormozkala.com/index.aspx?Product=کیف-دوربین-بزرگ <img src='./Administrator/files/ProductPic/کیف دوربین.jpg' height='100' width='100' /><p><p>کیف دوربین بزرگ</p></p><hr/> Monday, July 4, 2016 وایرلس wn781 http://hormozkala.com/index.aspx?Product=وایرلس-wn781 <img src='./Administrator/files/ProductPic/781.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="specs"> <ul> <li><span class="products-soon-attributes-title">مشخصات فیزیکی </span> <span class="products-soon-attributes-value"> ابعاد: 120.8x78.5x21.5 میلی&zwnj;متر</span></li> <li><span class="products-soon-attributes-title">مشخصات فنی </span> <span class="products-soon-attributes-value"> قابلیت برقراری شبکه به صورت بي&zwnj;سيم (Wi-Fi) - قابلیت اتصال از طریق اسلات PCI Express - دارای يک عدد آنتن از نوع جداشدنی با قابلیت چرخش با قدرت گیرندگی 2 دسی&zwnj;بل - محدوده فرکانس بی&zwnj;سیم: 2.400-2.4835GHz </span></li> </ul> </div></p><hr/> Wednesday, June 8, 2016 کارتریج تونر مشکی اچ پی HP 80A http://hormozkala.com/index.aspx?Product=کارتریج تونر مشکی اچ پی HP 80A <img src='./Administrator/files/ProductPic/80.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, October 13, 2020 شارژر سونی BCG-34HWN http://hormozkala.com/index.aspx?Product=شارژر-سونی-BCG-34HWN <img src='./Administrator/files/ProductPic/34HWN.jpg' height='100' width='100' /><p><ul> <li>فوق العاده کوچک و سبک با طراحی پیشرفته</li> <li>يک تا 2 باتري قابل شارژ Ni-MH اندازه AA یا AAA را ظرف مدت 12 ساعت شارژ می کند</li> <li>سازگار با ولتاژ موجود در سراسر جهان (AC 100V -240V)</li> <li>ویژگی های ایمنی شامل تشخیص باتری اصلی و تایمر ایمنی</li> <li>برخوردار از بسته بندی دوستدار محیط زیست با استفاده از کاغذ کمتر</li> <li>ورودی فیش مستقیم</li> </ul></p><hr/> Saturday, July 2, 2016 بازرگانی اسپاد جامع(71004) http://hormozkala.com/index.aspx?Product=بازرگانی-اسپاد-جامع(71004) <img src='./Administrator/files/ProductPic/aجامع(تک کاربره.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="jobs_text1"> <p>سیستم یکپارچه بازرگانی اسپاد قابلیت راه اندازی و به هم پیوستگی ماژول های زیر را دارا می باشد:</p> <ul> <li>بازرگانی</li> <li>حسابداری</li> <li>خزانه داری</li> <li>حسابداری انبار</li> <li>اموال</li> </ul> <ul> <li>صدور اسناد حسابداری اتوماتیک توسط زیر سیستم های حسابداری انبار، خزانه داری، بازرگانی و تولید اسناد حسابداری بطور تکی یا بصورت دسته ای</li> <li>امکان تغییر عامل گذاری برای تولید اسناد حسابداری به دلخواه</li> </ul> </div></p><hr/> Tuesday, June 14, 2016 برچسب پشت لپ تاپ http://hormozkala.com/index.aspx?Product=برچسب-پشت-لپ-تاپ <img src='./Administrator/files/ProductPic/برچسب.jpg' height='100' width='100' /><p><p>&nbsp;</p> <p>برچسب پشت لپ تاپ با طرح های متنوع و زیبا</p></p><hr/> Thursday, June 16, 2016 شارژر BCG-34HH4KN http://hormozkala.com/index.aspx?Product=شارژر-BCG-34HH4KN <img src='./Administrator/files/ProductPic/34HH4KN.jpg' height='100' width='100' /><p><p style="text-align: justify;">شارژر و 4 عدد باتری چند منظوره 2100 میلی آمپری اندازه AA مناسب برای دوربین دیجیتال و دستگاه کنترل از راه دور .این باتری ها قابل شارژ و قابل بازیافت می باشند- از ویژگی های دیگر آن می توان به مقرون به صرفه بودن و دوستدار محیط زیست بودن این باتری ها اشاره کرد.</p> <ul> <li style="text-align: justify;">باریک و سبک با طراحی فوق العاده</li> <li style="text-align: justify;">قابلیت شارژ باتری های قابل شارژ 2700mAh Ni-MH</li> <li style="text-align: justify;">قابلیت شارژ ترکیبی از باتری ها :عملکرد شارژ 1 تا 4 عدد باتری اندازه AA و AAA</li> <li style="text-align: justify;">سازگار با ولتاژ موجود در سراسر جهان (AC 100V -240V)</li> <li style="text-align: justify;">برخوردار از بسته بندی دوستدار محیط زیست</li> <li style="text-align: justify;">اتصال مستقیم به برق</li> </ul></p><hr/> Saturday, July 2, 2016 دسته GAME PAD تک نفره http://hormozkala.com/index.aspx?Product=دسته-GAME-PAD-تک-نفره <img src='./Administrator/files/ProductPic/GAME PAD.jpg' height='100' width='100' /><p><p style="text-align: left;">EXQUISITE design and comfortable handle make you handy to play</p> <p style="text-align: left;">with turbo and auto function</p> <p style="text-align: left;">usb port,plug and play</p> <p style="text-align: left;">compatible with usb1.0/1/2.0</p> <p style="text-align: left;">compatible with win98/me/2000/xp</p> <p style="text-align: left;">various colors for option</p></p><hr/> Tuesday, July 12, 2016 تونر مشکی اچ پی مدل 05A http://hormozkala.com/index.aspx?Product=تونر مشکی اچ پی مدل 05A <img src='./Administrator/files/ProductPic/05.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, October 13, 2020 تونر مشکی اچ پی مدل 12A Q2612A http://hormozkala.com/index.aspx?Product=تونر مشکی اچ پی مدل 12A Q2612A <img src='./Administrator/files/ProductPic/12A.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, October 13, 2020 کیف تبلت 8 اینچ http://hormozkala.com/index.aspx?Product=کیف-تبلت-8-اینچ <img src='./Administrator/files/ProductPic/کیف20.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, February 8, 2021 کارتریج تونر اچ پی مشکی HP 53A Black Q7553A http://hormozkala.com/index.aspx?Product=کارتریج تونر اچ پی مشکی HP 53A Black Q7553A <img src='./Administrator/files/ProductPic/53A تونر.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, October 13, 2020 تونر مشکی اچ پی مدل 83A http://hormozkala.com/index.aspx?Product=تونر مشکی اچ پی مدل 83A <img src='./Administrator/files/ProductPic/HP-TONER-CF283A.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, October 13, 2020 ایکس باکس2dvd http://hormozkala.com/index.aspx?Product=ایکس-باکس2dvd <img src='./Administrator/files/ProductPic/axbox dvd2.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="specs"> <ul> <li style="text-align: justify;"><span class="products-soon-attributes-title">مشخصات </span> <span class="products-soon-attributes-value"> سازگار با ايکس باکس وان - ژانر: اکشن ، ماجراجويي - مناسب برای رده سنی بزرگتر از 17 سال - شامل يک عدد دیسک از نوع Blu-Ray - ریجن: NTSC - مناسب برای کنسول&zwnj;بازی XBOX ONE - دارای روند بازی تک&zwnj;نفره - ساخته شده بر اساس موتور پایه LithTech - ساخته شده توسط Monolith Productions </span></li> </ul> </div></p><hr/> Sunday, June 12, 2016 رول فکس FA52E http://hormozkala.com/index.aspx?Product=رول-فکس-FA52E <img src='./Administrator/files/ProductPic/52.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, August 5, 2017 هارد توشیبا 1TB http://hormozkala.com/index.aspx?Product=هارد-توشیبا-1TB <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaسیگیت.jpg' height='100' width='100' /><p><p>حجم&nbsp;&nbsp; 1TB</p> <p>سرعت&nbsp;&nbsp; 5400RPM</p> <p>SATA 8MB BUFFER</p> <p>مدل&nbsp;&nbsp; TOSHIBA-L200</p> <p>ساخت کشور فیلیپین</p></p><hr/> Sunday, July 3, 2016 کیف دوربین متوسط http://hormozkala.com/index.aspx?Product=کیف-دوربین-متوسط <img src='./Administrator/files/ProductPic/کیف.png' height='100' width='100' /><p><h2 class="product_seo_title">Branded SLR Like Bag</h2></p><hr/> Thursday, June 9, 2016 فلش 64G M1/B http://hormozkala.com/index.aspx?Product=فلش-64G-M1/B <img src='./Administrator/files/ProductPic/sony-micro-vault-usm-m1-flash-memory-64gb-3-600x600.jpg' height='100' width='100' /><p><ul id="ctl10_frmUL_ProductGlobalInfo"> <li style="text-align: justify;"><span class="products-soon-attributes-title">مشخصات فیزیکی&nbsp;</span><span class="products-soon-attributes-value">ابعاد: 6 &times; 17.5 &times; 40.9 میلی&zwnj;متر - وزن: 5 گرم</span></li> <li style="text-align: justify;"><span class="products-soon-attributes-title">مشخصات فنی&nbsp;</span><span class="products-soon-attributes-value">رابط: USB 3.0 ، USB 2.0 - ظرفیت: 64 گیگابایت - دارای نشانگر LED - سرعت انتقال اطلاعات: با ربط USB 3.0 تا 5 گیگابیت بر ثانیه و با رابط USB 2.0 تا 480 مگابیت بر ثانیه</span></li> </ul></p><hr/> Tuesday, September 13, 2016 هلو تولیدی کد(33) http://hormozkala.com/index.aspx?Product=هلو تولیدی کد(33) <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaholoo-8-smart-800-1 (1).jpg' height='100' width='100' /><p><ul class="boldul"> <li>تولید فرموله</li> <li>تخمین تولید و فروش</li> </ul> <ul> <li>امکان نمایش سود هر کالا</li> <li>امکان نمایش سود هر فاکتور</li> <li>امکان نمایش سود هر طرف حساب</li> <li><span style="color: #0000ff;">برای اطلاعات بیشتر بر روی محصول کلیک کنید.</span></li> </ul></p><hr/> Sunday, October 18, 2020 بازرگانی اسپاد کاربردی(71002) http://hormozkala.com/index.aspx?Product=بازرگانی-اسپاد-کاربردی(71002) <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaکاربردی تک کاربره.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="jobs_text1"> <p>سیستم یکپارچه بازرگانی اسپاد قابلیت راه اندازی و به هم پیوستگی ماژول های زیر را دارا می باشد:</p> <ul> <li>بازرگانی</li> <li>حسابداری</li> <li>خزانه داری</li> <li>حسابداری انبار</li> <li>اموال</li> </ul> <ul> <li>صدور اسناد حسابداری اتوماتیک توسط زیر سیستم های حسابداری انبار، خزانه داری، بازرگانی و تولید اسناد حسابداری بطور تکی یا بصورت دسته ای</li> <li>امکان تغییر عامل گذاری برای تولید اسناد حسابداری به دلخواه</li> </ul> </div></p><hr/> Tuesday, June 14, 2016 باطری-قلمی-NH-AA-B2KN http://hormozkala.com/index.aspx?Product=باطری-قلمی-NH-AA-B2KN <img src='./Administrator/files/ProductPic/NH-AA-B2KN.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="specs"> <ul> <li><span class="products-soon-attributes-title">مشخصات باتری </span> <span class="products-soon-attributes-value">تعداد باتری های موجود در پک: 2 عدد - نوع باتری: AA - ولتاژ باتری: 1.2 ولت - ظرفیت باتری: 2000 میلی آمپر ساعت - نوع تکنولوژی باتری: Ni-MH - قابلیت شارژ مجدد: دارد - چرخه عمر مفید: 1000 چرخه - مناسب برای: اسباب بازی، چراغ قوه و دیگر دستگاه های از این قبیل </span></li> </ul> </div></p><hr/> Thursday, June 9, 2016 موس جنیوس DX-120 http://hormozkala.com/index.aspx?Product=موس-جنیوس-DX-120 <img src='./Administrator/files/ProductPic/genius-dx-120-dratova-1200-dpi-usb-cerna_i143502.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, July 30, 2017 هلو فروشگاهی کد 12 http://hormozkala.com/index.aspx?Product=هلو-فروشگاهی-کد-12 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaholoo-8-smart-800-1.jpg' height='100' width='100' /><p><ul> <li>عملیات چند انباره</li> <li>امکان ثبت چک های امانی</li> <li>مکان ثبت عملکرد و کنترل کامل واسطه ها</li> <li>سطح دسترسی برای کاربران</li> <li>امکان ثبت سند حسابداری (غیر اتوماتیک) به صورت جزئی</li> <li><span style="color: #0000ff;">برای اطلاعات بیشتر بر روی محصول کلیک کنید.</span></li> </ul></p><hr/> Saturday, October 10, 2020 کیف سونی http://hormozkala.com/index.aspx?Product=کیف-سونی <img src='./Administrator/files/ProductPic/کیف سونی.jpg' height='100' width='100' /><p><p>کیف سونی</p></p><hr/> Sunday, July 10, 2016 کارتریج تونر اچ پی مشکی 49A-Q5949A http://hormozkala.com/index.aspx?Product=کارتریج تونر اچ پی مشکی 49A-Q5949A <img src='./Administrator/files/ProductPic/49 A.jpg' height='100' width='100' /><p><p><br />مدل :49A</p> <p>کارکرد :2500 برگ</p> <p>دستگاههای سازگار :</p> <p>LaserJet 1160<br />1160Le<br />1320<br />1320n<br />1320nw<br />1320t<br />1320tn<br />3390<br />3392</p> <p>رنگ :مشکی</p> <p>نوع کارتریج :لیزری</p> <p>تعداد رنگ :تک رنگ</p></p><hr/> Tuesday, October 13, 2020 جی اس ام 3G http://hormozkala.com/index.aspx?Product=جی-اس-ام-3G <img src='./Administrator/files/ProductPic/3G.jpg' height='100' width='100' /><p><h4><span style="color: #000000;"><strong>رومینگ بین المللی و اتصال جهانی با یک مودم.</strong></span><br /><span style="color: #000000;"><strong>سازگار با شبکه های HSUPA, GSM, EDGE</strong></span><br /><span style="color: #000000;"><strong>پشتیبانی از اتصال 10 دستگاه به صورت همزمان .</strong></span><br /><span style="color: #000000;"><strong>توانایی ارسال و دریافت SMS, Data</strong></span><br /><span style="color: #000000;"><strong>بدون نیاز به نصب درایور.</strong></span><br /><span style="color: #000000;"><strong>پشتیبانی از Win XP/7/8, Mac, Linux</strong></span><br /><span style="color: #000000;"><strong>کارت حافظه داخلی Micro SD تا 32GB</strong></span><br /><span style="color: #000000;"><strong>دارای گارانتی 1 ساله متم اف.</strong></span></h4></p><hr/> Saturday, June 18, 2016 بازرگانی اسپاد کاربردی(72002) http://hormozkala.com/index.aspx?Product=بازرگانی-اسپاد-کاربردی(72002) <img src='./Administrator/files/ProductPic/کاربردی(شبکه-.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="jobs_text1"> <p>سیستم یکپارچه بازرگانی اسپاد قابلیت راه اندازی و به هم پیوستگی ماژول های زیر را دارا می باشد:</p> <ul> <li>بازرگانی</li> <li>حسابداری</li> <li>خزانه داری</li> <li>حسابداری انبار</li> <li>اموال</li> </ul> <ul> <li>صدور اسناد حسابداری اتوماتیک توسط زیر سیستم های حسابداری انبار، خزانه داری، بازرگانی و تولید اسناد حسابداری بطور تکی یا بصورت دسته ای</li> <li>امکان تغییر عامل گذاری برای تولید اسناد حسابداری به دلخواه</li> </ul> </div></p><hr/> Tuesday, June 14, 2016 کیف تبلت 7 اینچ http://hormozkala.com/index.aspx?Product=کیف-تبلت-7-اینچ <img src='./Administrator/files/ProductPic/کیف 5.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, July 30, 2017 حسابداری اسپاد جامع 71074 http://hormozkala.com/index.aspx?Product=حسابداری-اسپاد-جامع-71074 <img src='./Administrator/files/ProductPic/جامع تک کاربره.jpg' height='100' width='100' /><p><p>در موسسات و شرکت های مختلف، کنترل گردش وجوه در زمان حال و آینده از اهمیت ویژه ای برخوردار است. سیستم نرم افزاری حسابداری اسپاد امکان تحلیل و آنالیز اطلاعات مالی را برای کاربران و حسابداران برآورده ساخته است. این نرم افزار دارای قابلیت هایی چون تراز آزمایشی10 ستونی است که برای اولین بار در ایران در قالب یک سیستم حسابداری ارائه گردیده است.</p></p><hr/> Tuesday, June 14, 2016 اسپیکر ساعتی بلوتوث B20 http://hormozkala.com/index.aspx?Product=اسپیکر-ساعتی-بلوتوث-B20 <img src='./Administrator/files/ProductPic/watch.jpg' height='100' width='100' /><p><p>اسپیکر بلوتوث ساعتی قابل حمل با صدای عالی</p></p><hr/> Wednesday, March 28, 2018 کیف سی دی دیزنی http://hormozkala.com/index.aspx?Product=کیف-سی-دی-دیزنی <img src='./Administrator/files/ProductPic/کیف سی دی.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, July 30, 2017 لپ تاپ IDE http://hormozkala.com/index.aspx?Product=لپ تاپ-IDE <img src='./Administrator/files/ProductPic/laptop-internal-dvd-writer-dvdrw-دی وی دی-رایتر-لپ تاپ-لب تاپ-لب تاب-400x400.jpg' height='100' width='100' /><p><ul id="ctl10_frmUL_ProductGlobalInfo"> <li><span class="products-soon-attributes-title">مشخصات فیزیکی </span> <span class="products-soon-attributes-value"> ابعاد: 14 &times; 128 &times; 129 میلی&zwnj;متر - وزن: 153 گرم</span></li> <li><span class="products-soon-attributes-title">مشخصات فنی </span> <span class="products-soon-attributes-value"> نوع درایو: DVD رایتر سرعت خواندن دیسک دی وی دی: 8X - سرعت نوشتن دیسک دی وی دی: دیسک DVD+RW با سرعت 8X - دیسک DVD-ROM با سرعت 8X - دیسک DVD-ROM با سرعت 8X - دیسک DVD-RW با سرعت 6X - دیسک DVD-RW با سرعت 6X - دیسک DVD&plusmn;R با سرعت 8X - دیسک DVD&plusmn;R با سرعت 8X - سرعت نوشتن دیسک دی وی دی دو لایه: دیسک DVD-R DL با سرعت 6X - سرعت خواندن سی دی: 24X - سرعت نوشتن سی دی: دیسک CD-R با سرعت 24X - دیسک CD-ROM با سرعت 24X - دیسک CD-ROM با سرعت 24X - قابلیت پشتیبانی از دیسک&zwnj;های: DVD, CD.پشتیبانی از پورت IDE</span></li> </ul></p><hr/> Thursday, June 16, 2016 کابل کیس 3 متری http://hormozkala.com/index.aspx?Product=کابل-کیس-3-متری <img src='./Administrator/files/ProductPic/aکابل.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, July 30, 2017 روکش ژله ای کیبرد http://hormozkala.com/index.aspx?Product=روکش-ژله ای-کیبرد <img src='./Administrator/files/ProductPic/روکش ژله ای.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span>&nbsp;</span></p></p><hr/> Sunday, July 30, 2017 کیف تبلت فوتبالی http://hormozkala.com/index.aspx?Product=کیف-تبلت-فوتبالی <img src='./Administrator/files/ProductPic/کیف8.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, July 30, 2017